Jagt i Södra Lappland
Fiskeri i Södra Lappland
Ferie i Södra Lappland
Tur forslag
Gården ved Bäsksele
Jagtområdet Hacksjö
Camp Marsvik
Byhuset Dikanäs
Oplev Södra Lappland
Vilhelmina
Se videoklip
Nyttige informationer og Vilkår
Kontakt
Links
Oversigtskort
Gæstebog
Stemnings billeder
Jagtknive - håndlavede

02.02.2011:
Nyt samarbejde med Lapplandart.dk - Eksklusive jagtknive (skandinavisk design), Samisk kunst og knive
Læs mere...

Vi samarbejder med:

 

 

 Nyttige informationer og vilkår

  

 
   1. Vilkår  
   2. Generelt om vejret i området  
   3. Jagttider og jagtbare vildtarter  
   4. Indrejse i Sverige med våben og hund  
     

 

Vilkår
 

Forbehold
Vildmarksjagt.dk tager forbehold for udefrakommende begivenheder der måtte ændre det aftalte arrangement, herunder aflyste rejseforbindelser, katastrofer, vejrforhold og lignende. Vi gør også opmærksom på, at vores udendørsaktiviteter er helt afhængige af naturens luner, ligesom fangster og udbytte kan være stærkt påvirkede af vejrforholdene.

Vildmarksjagt.dk er dog altid villige til at drøfte nødvendige ændringer og erstatningsaktiviteter i de enkelte tilfælde de måtte være nødvendige.

Rejsebestillinger
Rejsebestillinger er bindende. Afregning sker med 50 % af rejsens samlede pris ved bestilling og resten senest 4 uger før afrejse.

Bestillinger er altid juridisk bindende, men kontakt under alle omstændigheder Vildmarksjagt.dk såfremt indtrufne omstændigheder forhindrer deltagelse, vi vil forsøge at finde en ordning hvis muligt.

Ansvar
Rejse og ophold er på eget ansvar!

Forsikring
Vildmarksjagt.dk anbefaler rejsedeltagerne at undersøge egne forsikringsforhold før rejsen og eventuelt tegne særlig rejseforsikring. Se Udenrigsministeriets anbefalinger på følgende link:
www.um.dk

Til topen

Lokal lovgivning
Det er rejsedeltagerens ansvar at overholde lokal lovgivning. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at svensk lovgivning kan være forskellig fra dansk, for eksempel i forbindelse med spiritusindtagelse og brug af motorkøretøjer, anvendelse af svømmevest og hvad angår lovlige jagt-og fiskemetoder. Vildmarksjagt.dk vil dog altid bestræbe sig på at oplyse om disse forhold på forhånd.

I Sverige gælder den særlige ”Allemandsret”, der regulerer andres brug af privat og offentlig ejendom. Under færdsel i svensk natur kan man ikke undgå at komme i berøring med disse regler. Guiderne vil oplyse om de gældende regler efter behov, mens du selv bør orientere dig på: www.naturvardsverket.se

Følg guidernes anvisninger
Vildmarksjagt.dk forventer at rejsedeltagerne retter sig efter guidernes anvisninger og i øvrigt forholder sig ansvarligt, især i forbindelse med kørsel, sejlads og anden risikofyldt aktivitet.

Førstehjælp og brand
Førstehjælpskasse og pulverslukker forefindes i alle faste camps. Vi beder vores gæster orienterer sig om deres placering allerede ved ankomst. Bemærk venligst, at man ikke altid kan regne med mobildækning, hverken på overnatningsstederne eller i naturen. 

   

 


 

  Vejret i området  
     
 

Klimaet for området er sammenligneligt med fastlandsklima (indlandsklima), hvilket giver et meget behageligt klima med en lav luftfugtighed. 

Nedbør: Nedbørs mængderne ligger lidt under 300 millimeter årligt og her falder det meste som sne. I fjeldområderne er vejret dog lidt mere ustadigt og her falder der også en del mere nedbør. Som sammenligning kan det nævnes at der i 2007 faldt ca. 850 millimeter i Danmark.

Vinter: Den første sne kan forventes i slutningen af oktober og det gennemsnitlige snedække midt på vinteren er mellem 1 - 1½ meter. Sneen begynder at tø i april måned og i dalområderne er sneen normalt væk omkring slutningen af april / begyndelsen af maj måned. I fjeldområderne kan sne og is ligge til hen i juni måned.

Sommer: Indlandsklimaet giver normalt en tør og varm sommer, hvor temperaturene sagtens kan ligge på 25-30 grader. Gennemsnits temperaturen ligger på ca. 20 grader om dagen og ca. 12-15 grader om natten. 

Midnatssol: Her kan vi tale om lange lyse nætter om sommeren, da solen stort set ikke er nede. Ved midsommer er solen ikke under horisonten og her kan man nyde den ægte midnatssol.

Vejret i Vilhelmina lige nu.  

Vejret i Sverige

 Til topen

 
     

 


 

     
 

Jagttider i Södra Lappland på de vigtigste vildtarter:

Dyreart
Jagttid start
Jagttid slut
Bemærkning
 
 
 
 
Rovdyr:
 
 
 
Mink
1 jul
30 jun
 
Mårhund
21 aug
31 okt
 
Mår
1 sep
31 mar
 
Grævling
1 aug
15 feb
 
Rødræv
1 aug
15 apr
 
Los
1 mar
31 mar
Kvote tildeles årligt
Brunbjørn
21 aug
15 okt
Kvote tildeles årligt 
 
 
 
 
Klovbærende:
 
 
 
Rådyr
1 okt
31 dec
 
Råbuk
16 aug
31 dec
 
Dådyr
1 okt
20 okt
 
Dåhjort
1 sep
30 sep
 
Krondyr
16 aug
31 jan
 
Elg
1 sep
31 jan
 
 
 
 
 
Fugle:
 
 
 
Dalrype och fjällrype
25 aug
31 jan
 
Tjur, urfugl og järpe
25 aug
15 nov
 
Tjur (han) og urfugl (han)
16 nov
31 jan
 
Ringdue
1 aug
31 okt
 
Gråand, krikand
25 aug
30 nov
 
Kanadagås
25 aug
31 dec
 
Krage, skade
16 jul
30 apr
 
 
 
 
 
Andet:
 
 
 
Bæver
1 okt
15 maj
 
Fälthare
1 sep
29 feb
 
Skovhare
1 sep
29 feb
 
 
 
 
 

 
   Til topen  
     

  


 

  Indrejse i Sverige med våben og hund  
     
 

 Ved indrejse i Sverige med våben og hund, skal man være opmærksom på følgende regler:

Våben:

 
 

 Det er nemt at tage våben med til sverige, hvis følgende retningslinier følges.

Hvis du ikke allerede har et europædisk våbenpas, så få lavet et sådant på det nærmeste våbenkontor. Her skal medbringes et pasfoto, samt alle fakta på dine våben, inkl. oplysninger om det enkelte våbens totale længde og løbslængde.

Inden afrejse går du ind på nedenstående link og udfylder en våbendeklaration til det svenske toldvæsen. Når dette er gjort, kan du rejse frit ind i Sverige med de registrerede våben og det eneste man skal huske er at afmelde våbene igen, når man er rejst ud af Sverige. Udskriv våbendeklarationen og medbring den sammen med våbenpas, samt jagttegn.

Våbendeklaration til det svenske toldvæsen

 
     

 

Hund:

 
 

Hvis du vil medtage din hund i Sverige, så er reglerne blevet mere enkle - din hund skal være rabies vaccineret, samt have en ormekur før indrejse.

Rabies vaccination:

 
 

Din hund skal have en godkendt rabbies vaccination og det skal forberedes i god tid (4-6 måneder før). Fra vaccinationen skal der gå 120 dage, hvorefter der skal udtages en blodprøve og resultatet af denne blodprøve afgør om det er ok eller der skal revaccineres. Du kan ikke medtage din hund i Sverige, uden at have et hundepas med gyldig/godkendt vaccinations attest. Det er dog kun første gang det tager så lang tid, da hunden derefter bare skal revaccineres hvert år.  

 
     
   Ormekur:  
   Din hund skal have en ormekur før indrejse i Sverige og det skal være påført hundepasset. Kontakt din dyrlæge for nærmere information.  
     
   Til topen  
     

 

  • lunwendaixie
  • daixie
  • tuofudaikao
  • assignmentdaixie